Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r cynghorwyr i gyd yn cyfarfod fel Cyngor. Cynhelir y cyfarfodydd yn gyhoeddus ac eithrio pan mae materion personol neu gyfrinachol yn cael eu trafod. Yma mae cynghorwyr yn penderfynu ar bolisïau cyffredinol y Cyngor ac yn gosod y gyllideb bob blwyddyn.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Eirian Roberts. 01286 679018