Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd yn cynnwys 10 Cynghorydd a gaiff ei gadeirio gan Arweinydd y Cyngor. Mae gan bob un o’r Aelodau bortffolio penodol o gyfrifoldeb am feysydd o fewn gwasanaethau’r Cyngor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Rhodri Jones. 01286 679256

Cyfeiriad Postio:
Cyngor Gwynedd
Shirehall Street
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1SH