Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r pwyllgor hwn sy'n cynnwys 15 Cynghorydd yn ymgymryd â'r gwaith lled-gyfreithiol o benderfynu ar geisiadau cynllunio a datblygu yng Ngwynedd (delir â ceisiadau o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri).

 

Mae gan y cyhoedd hawl i siarad mewn Pwyllgor Cynllunio, ceir mwy o wybodaeth yma

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lowri Haf Evans 01286 679 878. E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru