Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 12 Cynghorydd ar sail cydbwysedd gwleidyddol, ynghyd a chwe ‘aelod lleyg’, sef person nad yw’n aelod o awdurdod lleol Mae'r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau llywodraethiant ac ariannol y Cyngor mewn trefn.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lowri Haf Evans. 01286 679878