Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor yn cynnwys 15 Cynghorydd sy’n gyfrifol am adolygu’r adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor weithredu ei swyddogaethau democrataidd yn effeithiol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sioned Mai Jones. 01286 679665