Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 15 Cynghorydd.ac yn ymdrin â materion o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lowri Haf Evans. 01286 679 878