Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 15 Cynghorydd sy’n ymdrin â materion trwyddedu sydd ddim yn gyfrifoldeb y Pwyllgor Trwyddedu Canolog.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lowri Haf Evans. 01286 679 878