Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu materion yn ymwneud â swyddogaethau yr:

 

·      Adran Amgylchedd

·      Adran Priffyrdd, Peirianneg ac Ymgynghoriaeth Gwynedd

·      Cynllun Datblygu Lleol

·      Trosedd ac Anrhefn

·      Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

·      Cynllun Argyfwng Hinsawdd a Natur

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Rhodri Jones. 01286 679256