Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae aelodaeth CYSAG yn cynnwys cynghorwyr, cynrychiolwyr ffudd a chynrychiolwyr undebau athrawon. Mae’n bwyllgor statudol sy’n ymgynghori ar faterion yn ymwneud ag addoliad mewn ysgolion a’r Addysg Grefyddol a gyflwynir yn unol â maes llafur cytunedig.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Einir Rh Davies. 01286 679868