Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys 3 cynghorydd, 5 aelod annibynnol ac 1 aelod o gyngor cymuned. Sicrhau y gwarchodir safonau ymddygiad o fewn y cyngor a phriodoldeb yn holl drafodion y Cyngor yw swyddogaeth y pwyllgor hwn.

 

Gwybodaeth bellach am y Pwyllgor

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Eirian Roberts. 01286 679018