Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Sefydlwyd y Fforwm Cyllideb Ysgolion er mwyn cynnal deialog gytbwys rhwng awdurdod a’r ysgolion ar faterion cyllidebol. Mae’n ofynnol I’r awdurdod ymgynghori â’r Fforwm yn flynyddol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Einir Davies. 01286 679868