Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Sefydlwyd Cydbwyllgor GwE gan 6 awdurdod lleol gogledd Cymru i fonitro, herio a darparu gwasanaeth cefnogol yn ogystal รข darparu gwasanaethau y gellir eu comisiynu gan ysgolion ac awdurdodau lleol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Einir Rh Davies. 01286 679868