Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r pwyllgor hwn wedi ei sefydlu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. Mae cyfanswm o 14 aelod gyda 7 aelod o Gyngor Gwynedd a 7 aelod o Gyngor Sir Ynys Môn ar y pwyllgor. Mae’n delio gyda materion sy’n ymwneud â Chynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Rebeca Jones. 01286 679890