Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae’r Cydbwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych a Sir y Fflint. Sefydlwyd y Cydbwyllgor er mwyn llunio ffordd i’r pum cyngor gyd-weithio i waredu gwastraff.