Manylion cyswllt

Mr David Roberts (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llandwrog
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DS

01286 881920

david.carmel@btinternet.com