Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Craig ab Iago, Llys Tegid, Allt Doli, Penygroes, Caernarfon, LL54 6NU, 01286 479901, 07825 661721, cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru
Menna Baines, 200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, , LL57 2DJ, , 07867 697 921, cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru
Cynghorydd Beca Brown, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07511 686480, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
Robert Glyn Daniels, 66 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 3YD, 01766 238 218, 07731 605557, cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru
Anwen J. Davies, PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL, 01758 720327, , cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Davies, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , cynghorydd.dafydddavies@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Edwards, Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR, 01678 520378, 07879 337371, Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Wyn ap Elwyn, 4 Stryd Ardudwy, Stesion, Trawsfynydd, , LL41 4TG, 07407028085, , Cynghorydd.ElfedWynapElwyn@gwynedd.llyw.cymru
Alan Jones Evans, Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD, , 07879 227 819, cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru
Dylan Fernley, 26 Trem Elidir, Bangor, Gwynedd, , LL57 2UF, , 07874 225209, Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru
Delyth Lloyd Griffiths, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07496019629, Cynghorydd.DelythLloydGriffiths@gwynedd.llyw.cymru
Jina Gwyrfai, Hyfrydle, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5HN, 01286 660546, , Cynghorydd.JinaGwyrfai@gwynedd.llyw.cymru
Annwen Hughes, Crafnant, Llanbedr, Gwynedd, , LL45 2PH, 01341 241613, 07919 582741, cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru
John Brynmor Hughes, Tegfan Bach, Ffordd Gwydryn, Abersoch, Pwllheli Gwynedd, LL53 7EA, 01758 713959, 07909 922571, Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru
Louise Hughes, 20 Maesegryn, Llanegryn, , Gwynedd, LL36 9SH, 01654 711 051, 07854 969441, Cynghorydd.LouiseHughes@gwynedd.llyw.cymru
R Medwyn Hughes, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru
Iwan Huws, 36 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd, , LL56 4PB, 01248671444, , Cynghorydd.IwanHuws@gwynedd.llyw.cymru
Elin Hywel, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , Cynghorydd.ElinHywel@gwynedd.llyw.cymru
Nia Wyn Jeffreys, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07516 456065, cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd-Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
Berwyn Parry Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR, 01286 674372, 07917 713099, cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru
Dawn Lynne Jones, Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 01286 674425, , Cynghorydd.DawnLynneJones@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Jones, Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 07580334554, , Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru
Elin Walker Jones, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07808 472204, cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Gwilym Jones, Cysgod y Coed, 1 Y Golff, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9UY, , 07494307201, Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Tudor Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Huw Wyn Jones, 62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, , LL57 2SS, 01248 351 331, 07776 132277, cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Kim Jones, 1 Ffordd Capel Coch, Llanberis, Gwynedd, , LL55 4SH, 07496 084136, , Cynghorydd.KimJones@gwynedd.llyw.cymru
Linda Ann Jones, Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 4NY, 01766 762775, , Cynghorydd.lindaAnnJones@gwynedd.llyw.cymru
June Jones, Glan Meirion, Nantmor, Caernarfon, Gwynedd, , , 07534946950, , Cynghorydd.JuneJones@gwynedd.llyw.cymru
Eryl Jones-Williams, 22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, , LL44 2HF, 01341 242758, , cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Meurig, Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB, , 07765 400140, cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru
Dilwyn Morgan, Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH, 01678 520685, 07824 983305, cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru
Linda Morgan, Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE, 01341 421355, 07709 601386, cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Edgar Wyn Owen, Glyn Awel , Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY, 01286 650594, 07900 331939, Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
Gwynfor Owen, Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP, 01766 771849, , cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru
Llio Elenid Owen, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07887 956253, Cynghorydd.LlioElenidOwen@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Coj Parry, 75 Cae Bold, , Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EF, 07484225916, , Cynghorydd.GarethCojParry@gwynedd.llyw.cymru
Nigel Pickavance, 30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1TA, , 07944 694801, cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe, Glasfor Apartment 4A, 4 Marine Parade, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DE, 01654 711683, , Cynghorydd.JohnPughe@gwynedd.llyw.cymru
Rheinallt Puw, Cartrefle, Ffordd PAnt, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA, , 07789 742092, cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru
Arwyn Herald Roberts, Cartrefle, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HT, , 07831 448216, Cynghorydd.ArwynHerald@gwynedd.llyw.cymru
Beca Roberts, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 07436927237, , Cynghorydd.BecaRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Powell Roberts, Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, , LL41 4HN, , 07768 667508, cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru
Gareth A Roberts, 4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, , , LL57 4SY, , 07474 821147, Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
Meryl Roberts, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07369254806, Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Richard Glyn Roberts, Sgubor Feilir, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YH, 07946138384, , Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Huw Rowlands, Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF, 07957 513 227, , Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Angela Russell, Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU, 01758 740555, 07789 554507, cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru
Dyfrig Siencyn, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07712 199541, cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru
Ioan Thomas, Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL, 01286 673828, 07810 648647, cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru
Peter Thomas, 54 Bro Silyn, Talysarn, , , LL54 6AU, 07795515488, , Cynghorydd.PeterThomas@gwynedd.llyw.cymru
Menna Trenholme, 15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TW, 07503 248169, , Cynghorydd.MennaTrenholme@gwynedd.llyw.cymru
Rob Triggs, 9 Heol Meirion, ABERMAW, Gwynedd, , LL42 1LA, , 07795 410621, Cynghorydd.RobTriggs@gwynedd.llyw.cymru
Rhys Tudur, 2 Ty Engan, Chwilog, Pwllheli, , LL53 6PL, , 07825129737, Cynghorydd.RhysTudur@gwynedd.llyw.cymru
Hefin Underwood, 14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, , LL53 5AT, 01758 613859, 07872 665467, cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru
Einir Wyn Williams, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Pencadlys , Caernarfon Gwynedd, LL55 1SH, , 07747690456, Cynghorydd.EinirWynWilliams@gwynedd.llyw.cymru
Elfed Williams, 12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL, 01286 871406, 07729 394230, cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Williams, Arddol, 8 Trewerin, Botwnnog, Pwllheli Gwynedd, LL53 8RD, 01758 730 275, 07791 984515, cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Gruffydd Williams, 3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF, , 07985480410, cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Sasha Williams, Bakhita, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YB, 07810174160, , Cynghorydd.SashaWilliams@gwynedd.llyw.cymru