Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
iaith@gwynedd.llyw.cymru, (Ni roddir cyfeiriad)
Elwyn Edwards, Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR, 01678 520378, 07879 337371, Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru
Simon Glyn, Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR, 01758 730326, 07929 348432, cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru
Berwyn Parry Jones, 59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR, 01286 674372, 07917 713099, cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru
Huw Gruffydd Wyn Jones, 62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, , LL57 2SS, 01248 351 331, 07776 132277, cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Edgar Wyn Owen, Glyn Awel , Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY, 01286 650594, 07900 331939, Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
Gareth A. Roberts, 4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, , , LL57 4SY, , 07474 821147, Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Eric M. Jones, Afallon, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TU, 01286 830626, 07469 215011, cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
I. Dilwyn Lloyd, Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB, 01286 882 149, , cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru
Eirwyn Williams, 20 Min y Môr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0EF, , , 01766 522336, , cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru
Owain Williams, Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY, 01758 750557, 07768 960695
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07511 686480, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Tudor Morris Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Louise Hughes, 20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd, , LL36 9SH, 01654 711051, 07854 969441, cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru
Sedd Wag - Plaid Cymru, (Ni roddir cyfeiriad)