Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Stephen W. Churchman, Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, , LL51 9TX, 01766 530661, 07511 686480, cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru
Anwen J. Davies, PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL, 01758 720327, , cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru
Annwen Hughes, Crafnant, Llanbedr, Gwynedd, , LL45 2PH, 01341 241613, 07919 582741, cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd-Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
Linda Ann Jones, Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, , LL41 4NY, 01766 762775, , Cynghorydd.lindaAnnJones@gwynedd.llyw.cymru
Eryl Jones-Williams, 22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, , LL44 2HF, 01341 242758, , cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Edgar Wyn Owen, Glyn Awel , Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY, 01286 650594, 07900 331939, Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru
Gwynfor Owen, Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP, 01766 771849, , cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru
Llio Elenid Owen, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07887 956253, Cynghorydd.LlioElenidOwen@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe, Glasfor Apartment 4A, 4 Marine Parade, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DE, 01654 711683, , Cynghorydd.JohnPughe@gwynedd.llyw.cymru
Arwyn Herald Roberts, Cartrefle, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HT, , 07831 448216, Cynghorydd.ArwynHerald@gwynedd.llyw.cymru
Beca Roberts, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 07436927237, , Cynghorydd.BecaRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Menna Trenholme, 15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TW, 07503 248169, , Cynghorydd.MennaTrenholme@gwynedd.llyw.cymru