Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Menna Baines, 200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, , LL57 2DJ, , 07867 697 921, cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru
Meryl Roberts, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07369254806, Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Cynghorydd Beca Brown, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd-Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Angela Russell, Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU, 01758 740555, 07789 554507, cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru
Elin Walker Jones, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07808 472204, cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru
Nathan Abrams, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Mohamed Arabi, (Ni roddir cyfeiriad)
Eurfryn Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Bethan Davies Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Edward Parri-Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Eirian Bradley Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Sibani Roy, (Ni roddir cyfeiriad)
Rev. Nick Sissons, (Ni roddir cyfeiriad)
Patrycja Bielak Smith, (Ni roddir cyfeiriad)
Gwawr Maelor Williams, Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor / Safle'r Normal, Holyhead Road, Bangor, LL57 2PZ
Naomi Wood, (Ni roddir cyfeiriad)
Miriam A. Amlyn, (Ni roddir cyfeiriad)
Heledd Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Emma Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Vacant Seat - NAHT, (Ni roddir cyfeiriad)
Eleri Moss, (Ni roddir cyfeiriad)
Einir Rhian Davies, (Ni roddir cyfeiriad)