Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Alison Barker, (Ni roddir cyfeiriad)
Robert Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Tomos Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Meryl Roberts, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07369254806, Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru
David Thorp, (Ni roddir cyfeiriad)
Gail Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Jane Dodds MS, (Ni roddir cyfeiriad)
Cefin Campbell, (Ni roddir cyfeiriad)
Eluned Morgan MS, (Ni roddir cyfeiriad)
Mabon ap Gwynfor, (Ni roddir cyfeiriad)
Rhun Bleddyn, (Ni roddir cyfeiriad)
Vacant Seat - Cambrian, (Ni roddir cyfeiriad)
Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Meirion Dwyfor, Penrallt, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5EB
Lowri Joyce, (Ni roddir cyfeiriad)
Councillor J M Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Liz Saville Roberts, Swyddfa Plaid Cymru, Angorfa Heol Meurig, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1LN, 01341 422661, , liz.savilleroberts.mp@parliament.uk
Claire Britton, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Trevor Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
David Crunkhorn, (Ni roddir cyfeiriad)
Sara Crombie, (Ni roddir cyfeiriad)
Helen Lewis, (Ni roddir cyfeiriad)
Joyce Watson MS, (Ni roddir cyfeiriad)
Lorraine Simkiss, (Ni roddir cyfeiriad)
Roger Goodhew, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Delwyn Evans, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Alun Wyn Evans, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Trefor Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Claire Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Chris Wilson, (Ni roddir cyfeiriad)
Ann Elias, (Ni roddir cyfeiriad)
Aled Williams, (Ni roddir cyfeiriad) , , , Aled.Williams.aledwilliams@ardudwy.gwynedd.sch
Elfed Wyn ap Elwyn, 4 Stryd Ardudwy, Stesion, Trawsfynydd, , LL41 4TG, 07407028085, , Cynghorydd.ElfedWynapElwyn@gwynedd.llyw.cymru
Louise Hughes, 20 Maesegryn, Llanegryn, , Gwynedd, LL36 9SH, 01654 711 051, 07854 969441, Cynghorydd.LouiseHughes@gwynedd.llyw.cymru
Anne Lloyd-Jones, Hendy, Tywyn, Gwynedd, , LL36 9RU, 01654 710457, , cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru
Eryl Jones-Williams, 22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, , LL44 2HF, 01341 242758, , cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Gwynfor Owen, Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP, 01766 771849, , cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru
Elin Hywel, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , Cynghorydd.ElinHywel@gwynedd.llyw.cymru
Gwilym Jones, Cysgod y Coed, 1 Y Golff, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9UY, , 07494307201, Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru
Richard Glyn Roberts, Sgubor Feilir, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YH, 07946138384, , Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Sedd Wag - Plaid Cymru, (Ni roddir cyfeiriad)
Dafydd Meurig, Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB, , 07765 400140, cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru