Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Sioned Larsen, (Ni roddir cyfeiriad)
Stephen Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Ceri Cunnington, (Ni roddir cyfeiriad)
Eleri Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Tal Michael, (Ni roddir cyfeiriad)
Elfyn Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Sian Tomos, (Ni roddir cyfeiriad)
Katherine Toms, (Ni roddir cyfeiriad)
Dafydd Watts, (Ni roddir cyfeiriad)
Bethan Russell Williams, (Ni roddir cyfeiriad)