Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Nia Wyn Jeffreys, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07516 456065, cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru
Dafydd Meurig, Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB, , 07765 400140, cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru
Dyfrig Siencyn, Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Swyddfa'r Sir, Caernarfon Gwynedd, LL55 1SH, , 07712 199541, cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru