Rhestr Bostio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos ar ffurf rhestr gyda comma yn ei wahanu (CSV) Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

Er mwyn defnyddio'r wybodaeth yma mewn 'mail merge' mewn dogfen Microsoft Word, copîwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwyd 'Enw, Cyfeiriad1 ayyb' mewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Rhif Ffon, Symudol, Ebost
Jina Gwyrfai, Hyfrydle, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5HN, 01286 660546, , Cynghorydd.JinaGwyrfai@gwynedd.llyw.cymru
Iwan Huws, 36 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd, , LL56 4PB, 01248671444, , Cynghorydd.IwanHuws@gwynedd.llyw.cymru
Dawn Lynne Jones, Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 01286 674425, , Cynghorydd.DawnLynneJones@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Jones, Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, 07580334554, , Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru
Elwyn Jones, Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH, 01248 354264, 07936 545645, cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru
Gareth Tudor Jones, Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR, 01758 721 473, 07768 183 118, cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru
Gwilym Jones, Cysgod y Coed, 1 Y Golff, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9UY, , 07494307201, Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru
Olaf Cai Larsen, Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE, 01286676026, 07795 230 072, cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru
Beth Lawton, 22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS, 01654 711851, 07747443619, cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru
Dewi Owen, Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, , LL35 0SP, 01654 767267, 07866 201803, cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru
Gwynfor Owen, Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP, 01766 771849, , cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru
Llio Elenid Owen, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07887 956253, Cynghorydd.LlioElenidOwen@gwynedd.llyw.cymru
John Pughe Roberts, Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, , SY20 9AJ, 01650 531234, 07713 165941, cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru
Richard Glyn Roberts, Sgubor Feilir, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YH, 07946138384, , Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru
Huw Rowlands, Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF, 07957 513 227, , Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru
Paul John Rowlinson, Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, , LL57 3DT, 01248 605 365, 07949 034967, Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru
Rhys Tudur, 2 Ty Engan, Chwilog, Pwllheli, , LL53 6PL, , 07825129737, Cynghorydd.RhysTudur@gwynedd.llyw.cymru
Sasha Williams, Bakhita, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YB, 07810174160, , Cynghorydd.SashaWilliams@gwynedd.llyw.cymru
Colette Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Manon Williams, (Ni roddir cyfeiriad)
Karen Vaughan Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Dylan Huw jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Beca Brown, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , , cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru
Nia Wyn Jeffreys, Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, , 07516 456065, cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru
Menna Jones, 15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TW, 07503 248169, , Cynghorydd.MennaJones@gwynedd.llyw.cymru
Ioan Thomas, Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL, 01286 673828, 07810 648647, cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru
Dyfrig Siencyn, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07712 199541, cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru