Manylion cyswllt

Craig ab Iago

Llys Tegid
Allt Doli
Penygroes
Caernarfon
LL54 6NU

01286 479901
07825 661721

Lawrlwythwch manylion cyswllt Craig ab Iago fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Craig ab Iago fel ffeil CSV

cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Menna Baines

200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DT

07867 697 921

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel ffeil CSV

cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Beca Brown

Bryn Awelon
Ffordd yr Orsaf
Llanrug
Gwynedd
LL55 4BL

07974193131

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel ffeil CSV

cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Dylan Bullard

Isgoed
Yr Ala
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5BU

07824 738 789

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Bullard fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Bullard fel ffeil CSV

cynghorydd.dylanbullard@gwynedd.llyw.cymru

Stephen W. Churchman

Minffordd House
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9TX

01766 530661
07511 686480

Lawrlwythwch manylion cyswllt Stephen W. Churchman fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Stephen W. Churchman fel ffeil CSV

cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru

Steve Collings

Ceris
Craig y Pandy
Tregarth
Gwynedd
LL57 4RA

01248 600 424

Lawrlwythwch manylion cyswllt Steve Collings fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Steve Collings fel ffeil CSV

cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru

Annwen Daniels

3 Pant yr Onnen
Rhiwbryfdir
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL43 3LN

07551 338259

Lawrlwythwch manylion cyswllt Annwen Daniels fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Annwen Daniels fel ffeil CSV

cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru

Robert Glyn Daniels

66 Fron Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3YD

01766 238 218
07731 605557

Lawrlwythwch manylion cyswllt Robert Glyn Daniels fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Robert Glyn Daniels fel ffeil CSV

cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru

Anwen J. Davies

PlasyngNgheidio
Boduan
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8YL

01758 720327

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anwen J. Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anwen J. Davies fel ffeil CSV

cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru

Elwyn Edwards

Bodaeron
Heol Pensarn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SR

01678 520378
07879 337371

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Edwards fel ffeil CSV

Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Alan Jones Evans

Cefn Isaf
Rhyduchaf
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SD

07879 227 819

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alan Jones Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alan Jones Evans fel ffeil CSV

cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru

Aled Ll. Evans

Bryn Llwyn
Chwilog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6NX

01766 810703
07786 015186

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aled Ll. Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aled Ll. Evans fel ffeil CSV

cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru

Dylan Fernley

26 Trem Elidir
Bangor
Gwynedd
LL57 2UF

07874 225209

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Fernley fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Fernley fel ffeil CSV

Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru

Peter Antony Garlick

Glyn Garth
Glanrhyd
Dinas
Caernarfon
LL54 5UE

01286 677 758
07799 777 035

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Antony Garlick fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Antony Garlick fel ffeil CSV

cynghorydd.petergarlick@gwynedd.llyw.cymru

Simon Glyn

Coed Anna
Nanhoron
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8PR

01758 730326
07929 348432

Lawrlwythwch manylion cyswllt Simon Glyn fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Simon Glyn fel ffeil CSV

cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Wyn Griffith

Swyddfa Plaid Cymru - Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

01248 671142

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Wyn Griffith fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

E. Selwyn Griffiths

5 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JA

01766 513142
07444 299813

Lawrlwythwch manylion cyswllt E. Selwyn Griffiths fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt E. Selwyn Griffiths fel ffeil CSV

Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Alwyn Gruffydd

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

01766 513025
07836 366899

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alwyn Gruffydd fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alwyn Gruffydd fel ffeil CSV

Cynghorydd.AlwynGruffydd@gwynedd.llyw.cymru

Annwen Hughes

Crafnant
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PH

01341 241613
07919 582741

Lawrlwythwch manylion cyswllt Annwen Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Annwen Hughes fel ffeil CSV

cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

John Brynmor Hughes

Tegfan Bach
Ffordd Gwydryn
Abersoch
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7EA

01758 713959
07909 922571

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Brynmor Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Brynmor Hughes fel ffeil CSV

Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

Louise Hughes

20 Maesegryn
Llanegryn
Gwynedd
LL36 9SH

01654 711051
07854 969441

Lawrlwythwch manylion cyswllt Louise Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Louise Hughes fel ffeil CSV

cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru

Richard Medwyn Hughes

4 Lon y Ffrwd
Bangor
Gwynedd
LL57 2LG

07803 723976

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Medwyn Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Medwyn Hughes fel ffeil CSV

cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru

Judith Mary Humphreys

Tyddyn Bach
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6PS

07521 964495

Lawrlwythwch manylion cyswllt Judith Mary Humphreys fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Judith Mary Humphreys fel ffeil CSV

cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru

Nia Wyn Jeffreys

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07516 456065

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel ffeil CSV

cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Peredur Jenkins

Cae Glas
Llanfachreth
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2EH

(01341) 423693
07799 761735

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peredur Jenkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peredur Jenkins fel ffeil CSV

cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru

Aeron M. Jones

2 Gernant
Bethesda Bach
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SJ

01286 831283
07882 847043

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aeron M. Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aeron M. Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.aeronjones@gwynedd.llyw.cymru

Aled Wyn Jones

Llwyni'r Wyn
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LB

01286 660662
07778 164157

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aled Wyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Aled Wyn Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru

Anne Lloyd Jones

Hendy
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RU

01654 710457

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon
Llanrug
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4PR

01286 674372
07917 713099

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Elin Walker Jones

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07808 472204

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Elwyn Jones

Fferm Tan y Weirglodd
Waun Pentir
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

01248 354264
07936 545645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Eric M. Jones

Afallon
Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TU

01286 830626
07469 215011

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Tudor Morris Jones

Rhandir
Lon yr Eglwys
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6AR

01758 721 473
07768 183 118

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Morris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Morris Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru

Huw Gruffydd Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

01248 351 331
07776 132277

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Gruffydd Wyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Gruffydd Wyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Keith Jones

The Mostyn Arms
27 Ambrose Street
Hirael
Bangor
LL57 1BH

01248 364 572

Lawrlwythwch manylion cyswllt Keith Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Keith Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.keithjones@gwynedd.llyw.cymru

Kevin Morris Jones

11 Newton St
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd

01286 872345
07717 155513

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kevin Morris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kevin Morris Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru

Linda Ann Jones

Llys Gwilym
Llan Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4NY

01766 762775

Lawrlwythwch manylion cyswllt Linda Ann Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Linda Ann Jones fel ffeil CSV

Sion W. Jones

9 Mostyn Terrace
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AB

07565 306965

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sion W. Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sion W. Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Eryl Jones-Williams

22 Pentre Uchaf
Dyffryn Ardudwy
Gwynedd
LL44 2HF

01341 242758

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eryl Jones-Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eryl Jones-Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

01286676026
07795 230 072

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel ffeil CSV

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Beth Lawton

22 Maeshyfryd
Bryncrug
Tywyn
Gwynedd
LL36 9PS

01654 711851
07747443619

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beth Lawton fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beth Lawton fel ffeil CSV

cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru

I. Dilwyn Lloyd

Eryri House
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AB

01286 882 149

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel ffeil CSV

cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Meurig

Isfryn
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3LB

07765 400140

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Dilwyn Morgan

Ger y Llyn
41 Heol Tegid
Y Bala
Gwynedd
LL23 7EH

01678 520685
07824 983305

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dilwyn Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dilwyn Morgan fel ffeil CSV

cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru

Linda Morgan

Meusydd
5 Blaen Ddôl
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1SE

01341 421355
07709 601386

Lawrlwythwch manylion cyswllt Linda Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Linda Morgan fel ffeil CSV

cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Owen

6 Lon Groes
Rachub
Gwynedd
LL57 3EU

01248 605 523
07810 022820

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru

Dewi Owen

Esgairgyfela
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0SP

01654 767267
07866 201803

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel,
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YY

01286 650594
07900 331939

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Gwynfor Owen

Gwyndeb
Berthen Gron
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NP

01766 771849

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

W. Roy Owen

39 Maes Meddyg
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2SF

01286 672 618
07817 674915

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru

Jason Wayne Parry

Enaid-y-Wawr
23 Cefn Dyffryn
Groeslon
Caernarfon
LL54 7TQ

01286 831 423
07900 594279

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jason Wayne Parry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jason Wayne Parry fel ffeil CSV

cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru

Nigel Pickavance

30 Kingsley Avenue
Maesgeirchen
Bangor
Gwynedd
LL57 1TA

01248 370166
07944 694801

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nigel Pickavance fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nigel Pickavance fel ffeil CSV

cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru

Rheinallt Puw

Cartrefle
Ffordd PAnt
Bethesda
Gwynedd
LL57 3PA

07789 742092

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rheinallt Puw fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rheinallt Puw fel ffeil CSV

cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru

Peter Read

Parc Glas
Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DX

01758 750196
07876 725730

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Read fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Read fel ffeil CSV

cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru

Dewi Wyn Roberts

Cesail y Coed
Llanengan
Abersoch
Pwllheli
LL53 7LH

01758 713 893
07796 797 062

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Wyn Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Wyn Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Powell Roberts

Hafod Ddwyryd
Maentwrog
Gwynedd
LL41 4HN

07768 667508

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Powell Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Powell Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru

Gareth A. Roberts

4 Bryn Heulog Terrace
Bangor
LL57 4SY

07474 821147

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth A. Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth A. Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

John Pughe Roberts

Cerddin
Llanymawddwy
Machynlleth
SY20 9AJ

01650 531234
07713 165941

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Pughe Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Pughe Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

W. Gareth Roberts

Cwrt
Aberdaron
Gwynedd
LL53 8DA

(01758) 760478
07967 467379

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Gareth Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Gareth Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru

Mair Rowlands

9 Glantraeth
Bangor
Gwynedd
LL57 1HQ

07912 433202

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mair Rowlands fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mair Rowlands fel ffeil CSV

cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel
Lon Newydd Coetmor
Bethesda
LL57 3DT

01248 605 365
07949 034967

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel ffeil CSV

Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Angela Russell

Brig-y-Don
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU

01758 740555
07789 554507

Lawrlwythwch manylion cyswllt Angela Russell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Angela Russell fel ffeil CSV

cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru

Dyfrig L. Siencyn

Swyddfa'r Arweinydd
Swyddfeydd y Cyngor
Swyddfa'r Sir
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SH

01286 679298
07712 199541

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dyfrig L. Siencyn fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dyfrig L. Siencyn fel ffeil CSV

cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru

Mike Stevens

Verano
Pier Road
Tywyn
Gwynedd
LL36 0AU

01654 712225
07778 564755

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mike Stevens fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mike Stevens fel ffeil CSV

cynghorydd.mikestevens@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Thomas

Alaw Cynfal
Ffordd Llanberis
Rhosbodrual
Caernarfon
LL55 2BS

07855 441206

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru

Ioan Thomas

Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 673828
07810 648647

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Hefin Underwood

14 Bron y De
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5AT

01758 613859
07872 665467

Lawrlwythwch manylion cyswllt Hefin Underwood fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Hefin Underwood fel ffeil CSV

cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru

Catrin Wager

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07366 418318

Lawrlwythwch manylion cyswllt Catrin Wager fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Catrin Wager fel ffeil CSV

cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru

Cemlyn Rees Williams

Y Bwthyn
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1EB

01286 674977
07955 951403

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Eirwyn Williams

20 Min y Môr
Criccieth
Gwynedd
LL52 0EF

01766 522336

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eirwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eirwyn Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LL

01286 871406
07729 394230

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Williams

Arddol
8, Trewerin
Botwnnog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8RD

01758 730 275
07791 984515

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Gethin Glyn Williams

Dwynant
Bontddu
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2UR

07890 705180

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gethin Glyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gethin Glyn Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6JF

07985480410

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gruffydd Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gruffydd Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Owain Williams

Gwynus
Pistyll
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6LY

01758 750557
07768 960695

Lawrlwythwch manylion cyswllt Owain Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Owain Williams fel ffeil CSV