Manylion cyswllt

iaith@gwynedd.llyw.cymru

(Ni roddir cyfeiriad)

Elwyn Edwards

Bodaeron
Heol Pensarn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SR

01678 520378
07879 337371

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Edwards fel ffeil CSV

Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Simon Glyn

Coed Anna
Nanhoron
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8PR

01758 730326
07929 348432

Lawrlwythwch manylion cyswllt Simon Glyn fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Simon Glyn fel ffeil CSV

cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru

Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon
Llanrug
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4PR

01286 674372
07917 713099

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Huw Gruffydd Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

01248 351 331
07776 132277

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Gruffydd Wyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Gruffydd Wyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel,
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YY

01286 650594
07900 331939

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Gareth A. Roberts (Is-Gadeirydd)

4 Bryn Heulog Terrace
Bangor
LL57 4SY

07474 821147

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth A. Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth A. Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Eric M. Jones (Cadeirydd)

Afallon
Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TU

01286 830626
07469 215011

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eric M. Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru

Anne Lloyd Jones

Hendy
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RU

01654 710457

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

I. Dilwyn Lloyd

Eryri House
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AB

01286 882 149

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt I. Dilwyn Lloyd fel ffeil CSV

cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

Eirwyn Williams

20 Min y Môr
Criccieth
Gwynedd
LL52 0EF

01766 522336

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eirwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eirwyn Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Owain Williams

Gwynus
Pistyll
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6LY

01758 750557
07768 960695

Lawrlwythwch manylion cyswllt Owain Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Owain Williams fel ffeil CSV

Stephen W. Churchman

Minffordd House
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9TX

01766 530661
07511 686480

Lawrlwythwch manylion cyswllt Stephen W. Churchman fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Stephen W. Churchman fel ffeil CSV

cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Tudor Morris Jones

Rhandir
Lon yr Eglwys
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6AR

01758 721 473
07768 183 118

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Morris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Morris Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru

Louise Hughes

20 Maesegryn
Llanegryn
Gwynedd
LL36 9SH

01654 711051
07854 969441

Lawrlwythwch manylion cyswllt Louise Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Louise Hughes fel ffeil CSV

cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru

Sedd Wag - Plaid Cymru

(Ni roddir cyfeiriad)