Manylion cyswllt

Nia Wyn Jeffreys

Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07516 456065

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel ffeil CSV

cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Gwilym Jones

Cysgod y Coed
1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
LL49 9UY

07494307201

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru

June Jones

Glan Meirion
Nantmor
Caernarfon
Gwynedd

07534946950

Lawrlwythwch manylion cyswllt June Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt June Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.JuneJones@gwynedd.llyw.cymru

Aled Griffith

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr John Jones-Morris

(Ni roddir cyfeiriad)

Ian Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Robert Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

Will Walker-Jones

(Ni roddir cyfeiriad)