Manylion cyswllt

Steve Collings

Ceris
Craig y Pandy
Tregarth
Gwynedd
LL57 4RA

01248 600 424

Lawrlwythwch manylion cyswllt Steve Collings fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Steve Collings fel ffeil CSV

cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru

Annwen Hughes (Cadeirydd)

Crafnant
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PH

01341 241613
07919 582741

Lawrlwythwch manylion cyswllt Annwen Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Annwen Hughes fel ffeil CSV

cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

John Brynmor Hughes

Tegfan Bach
Ffordd Gwydryn
Abersoch
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7EA

01758 713959
07909 922571

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Brynmor Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Brynmor Hughes fel ffeil CSV

Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

Eryl Jones-Williams

22 Pentre Uchaf
Dyffryn Ardudwy
Gwynedd
LL44 2HF

01341 242758

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eryl Jones-Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eryl Jones-Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Owen

6 Lon Groes
Rachub
Gwynedd
LL57 3EU

01248 605 523
07810 022820

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru

Edgar Wyn Owen (Is-Gadeirydd)

Glyn Awel,
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YY

01286 650594
07900 331939

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Jason Wayne Parry

Enaid-y-Wawr
23 Cefn Dyffryn
Groeslon
Caernarfon
LL54 7TQ

01286 831 423
07900 594279

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jason Wayne Parry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jason Wayne Parry fel ffeil CSV

cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LL

01286 871406
07729 394230

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Williams

Arddol
8, Trewerin
Botwnnog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8RD

01758 730 275
07791 984515

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Angela Russell

Brig-y-Don
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU

01758 740555
07789 554507

Lawrlwythwch manylion cyswllt Angela Russell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Angela Russell fel ffeil CSV

cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru

Sedd Wag - Aelod Unigol

(Ni roddir cyfeiriad)

Gareth Tudor Morris Jones

Rhandir
Lon yr Eglwys
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6AR

01758 721 473
07768 183 118

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Morris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Morris Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru

W. Roy Owen

39 Maes Meddyg
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2SF

01286 672 618
07817 674915

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Roy Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.williamroyowen@gwynedd.llyw.cymru

W. Gareth Roberts

Cwrt
Aberdaron
Gwynedd
LL53 8DA

(01758) 760478
07967 467379

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Gareth Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Gareth Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru

Elin Walker Jones

Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07808 472204

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru