Manylion cyswllt

Menna Baines (Cadeirydd)

200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DJ

07867 697 921

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel ffeil CSV

cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Meryl Roberts (Is-Gadeirydd)

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07369254806

Lawrlwythwch manylion cyswllt Meryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Meryl Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Beca Brown

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel ffeil CSV

cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Elin Walker Jones

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07808 472204

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Walker Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel
Lon Newydd Coetmor
Bethesda
LL57 3DT

01248 605 365
07949 034967

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel ffeil CSV

Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Anne Lloyd-Jones

Hendy
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RU

01654 710457

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd-Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd-Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Angela Russell

Brig-y-Don
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU

01758 740555
07789 554507

Lawrlwythwch manylion cyswllt Angela Russell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Angela Russell fel ffeil CSV

cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru

John Pughe Roberts

Cerddin
Llanymawddwy
Machynlleth
SY20 9AJ

01650 531234
07713 165941

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Pughe Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Pughe Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

Gwawr Maelor Williams

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
Prifysgol Bangor / Safle'r Normal
Holyhead Road
Bangor
LL57 2PZ

Eirian Bradley Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Eurfryn Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Naomi Wood

(Ni roddir cyfeiriad)

Patrycja Bielak Smith

(Ni roddir cyfeiriad)

Rev. Nick Sissons

(Ni roddir cyfeiriad)

Bethan Davies Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Nathan Abrams

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Sibani Roy

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr Mohamed Arabi

(Ni roddir cyfeiriad)

Edward Parri-Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Miriam A. Amlyn

(Ni roddir cyfeiriad)

Heledd Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Vacant Seat - UCAC

(Ni roddir cyfeiriad)

Vacant Seat - NAHT

(Ni roddir cyfeiriad)

Eleri Moss

(Ni roddir cyfeiriad)

Einir Rhian Davies (Secretary)

(Ni roddir cyfeiriad)

Sion Huws (Secretary)

(Ni roddir cyfeiriad)