Manylion cyswllt

Menna Baines

200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DJ

07867 697 921

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Baines fel ffeil CSV

cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Wyn ap Elwyn

4 Stryd Ardudwy
Stesion
Trawsfynydd
LL41 4TG

07407028085

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Wyn ap Elwyn fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Wyn ap Elwyn fel ffeil CSV

Cynghorydd.ElfedWynapElwyn@gwynedd.llyw.cymru

Alan Jones Evans

Cefn Isaf
Rhyduchaf
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SD

07879 227 819

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alan Jones Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Alan Jones Evans fel ffeil CSV

cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru

Jina Gwyrfai

Hyfrydle
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5HN

01286 660546

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jina Gwyrfai fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jina Gwyrfai fel ffeil CSV

Cynghorydd.JinaGwyrfai@gwynedd.llyw.cymru

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

01286676026
07795 230 072

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel ffeil CSV

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Gwynfor Owen

Gwyndeb
Berthen Gron
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NP

01766 771849

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

Llio Elenid Owen

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07887 956253

Lawrlwythwch manylion cyswllt Llio Elenid Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Llio Elenid Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.LlioElenidOwen@gwynedd.llyw.cymru

Meryl Roberts

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07369254806

Lawrlwythwch manylion cyswllt Meryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Meryl Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Richard Glyn Roberts

Sgubor Feilir
Abererch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6YH

07946138384

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Glyn Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Glyn Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Peter Thomas

54 Bro Silyn
Talysarn
LL54 6AU

07795515488

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Thomas fel ffeil CSV

Cynghorydd.PeterThomas@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LL

01286 871406
07729 394230

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Sasha Williams

Bakhita
Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1YB

07810174160

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sasha Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sasha Williams fel ffeil CSV

Cynghorydd.SashaWilliams@gwynedd.llyw.cymru