Manylion cyswllt

Elwyn Jones (Cadeirydd)

Fferm Tan y Weirglodd
Waun Pentir
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

01248 354264
07936 545645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Arwyn Herald Roberts (Deputy Chair)

Cartrefle
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HT

07831 448216

Lawrlwythwch manylion cyswllt Arwyn Herald Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Arwyn Herald Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.ArwynHerald@gwynedd.llyw.cymru

Craig ab Iago

Llys Tegid
Allt Doli
Penygroes
Caernarfon
LL54 6NU

01286 479901
07825 661721

Lawrlwythwch manylion cyswllt Craig ab Iago fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Craig ab Iago fel ffeil CSV

cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Cynghorydd Beca Brown

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Beca Brown fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Beca Brown fel ffeil CSV

cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon
Llanrug
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4PR

01286 674372
07917 713099

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Berwyn Parry Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Menna Trenholme

15 Erw Wen
Caeathro
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2TW

07503 248169

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Trenholme fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Trenholme fel ffeil CSV

Cynghorydd.MennaTrenholme@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Davies

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Davies fel ffeil CSV

cynghorydd.dafydddavies@gwynedd.llyw.cymru

Iwan Huws

36 Hen Gei Llechi
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4PB

01248671444

Lawrlwythwch manylion cyswllt Iwan Huws fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Iwan Huws fel ffeil CSV

Cynghorydd.IwanHuws@gwynedd.llyw.cymru

Dawn Lynne Jones

Swyddfa Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

01286 674425

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dawn Lynne Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dawn Lynne Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.DawnLynneJones@gwynedd.llyw.cymru

Dewi Jones

Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07580334554

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru

Kim Jones

1 Ffordd Capel Coch
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SH

07496 084136

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kim Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Kim Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.KimJones@gwynedd.llyw.cymru

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

01286676026
07795 230 072

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel ffeil CSV

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel,
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YY

01286 650594
07900 331939

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Edgar Wyn Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Llio Elenid Owen

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07887 956253

Lawrlwythwch manylion cyswllt Llio Elenid Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Llio Elenid Owen fel ffeil CSV

Cynghorydd.LlioElenidOwen@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Coj Parry

75, Cae Bold
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1EF

07484225916

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Coj Parry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Coj Parry fel ffeil CSV

Cynghorydd.GarethCojParry@gwynedd.llyw.cymru

Huw Rowlands

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

07957 513 227

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Rowlands fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Rowlands fel ffeil CSV

Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru

Ioan Thomas

Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 673828
07810 648647

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Peter Thomas

54 Bro Silyn
Talysarn
LL54 6AU

07795515488

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Peter Thomas fel ffeil CSV

Cynghorydd.PeterThomas@gwynedd.llyw.cymru

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LL

01286 871406
07729 394230

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Sasha Williams

Bakhita
Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1YB

07810174160

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sasha Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sasha Williams fel ffeil CSV

Cynghorydd.SashaWilliams@gwynedd.llyw.cymru