Manylion cyswllt

Beca Brown

Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel ffeil CSV

cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Ioan Thomas

Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 673828
07810 648647

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Arwyn Williams (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Neil Foden

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled.Williams.aledwilliams@ardudwy.gwynedd.sch

Dylan Minnice

(Ni roddir cyfeiriad)

Iona Wyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Menna Wynne Pugh

(Ni roddir cyfeiriad)

Alan Wynn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Richard Derwyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

LLion Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Eleri Morgan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Donna Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Joanna Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Clive Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Edward Bleddyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Gwilym Jones

Cysgod y Coed
1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
LL49 9UY

07494307201

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru

Gwilym Eifion Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Gwynfor Owen

Gwyndeb
Berthen Gron
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NP

01766 771849

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

Carys Fowles

(Ni roddir cyfeiriad)

Brian Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Sion Huws (Secretary)

(Ni roddir cyfeiriad)