Manylion cyswllt

Alison Barker

(Ni roddir cyfeiriad)

Robert Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Tomos Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Meryl Roberts

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07369254806

Lawrlwythwch manylion cyswllt Meryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Meryl Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru

David Thorp

(Ni roddir cyfeiriad)

Gail Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Jane Dodds MS

(Ni roddir cyfeiriad)

Cefin Campbell

(Ni roddir cyfeiriad)

Eluned Morgan MS

(Ni roddir cyfeiriad)

Mabon ap Gwynfor

(Ni roddir cyfeiriad)

Rhun Bleddyn

(Ni roddir cyfeiriad)

Vacant Seat - Cambrian

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled Jones-Griffith

Pennaeth Coleg Meirion Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5EB

Lowri Joyce

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor J M Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Liz Saville Roberts

Swyddfa Plaid Cymru
Angorfa, Heol Meurig
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LN

01341 422661

liz.savilleroberts.mp@parliament.uk

Claire Britton

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Trevor Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

David Crunkhorn

(Ni roddir cyfeiriad)

Sara Crombie

(Ni roddir cyfeiriad)

Helen Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

Joyce Watson MS

(Ni roddir cyfeiriad)

Lorraine Simkiss

(Ni roddir cyfeiriad)

Roger Goodhew

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Delwyn Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Alun Wyn Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Trefor Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Claire Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Chris Wilson

(Ni roddir cyfeiriad)

Ann Elias

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled.Williams.aledwilliams@ardudwy.gwynedd.sch

Elfed Wyn ap Elwyn

4 Stryd Ardudwy
Stesion
Trawsfynydd
LL41 4TG

07407028085

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Wyn ap Elwyn fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elfed Wyn ap Elwyn fel ffeil CSV

Cynghorydd.ElfedWynapElwyn@gwynedd.llyw.cymru

Louise Hughes

20 Maesegryn
Llanegryn
Gwynedd
LL36 9SH

01654 711 051
07854 969441

Lawrlwythwch manylion cyswllt Louise Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Louise Hughes fel ffeil CSV

Cynghorydd.LouiseHughes@gwynedd.llyw.cymru

Anne Lloyd-Jones

Hendy
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RU

01654 710457

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd-Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd-Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Eryl Jones-Williams

22 Pentre Uchaf
Dyffryn Ardudwy
Gwynedd
LL44 2HF

01341 242758

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eryl Jones-Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Eryl Jones-Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru

Dewi Owen

Esgairgyfela
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0SP

01654 767267
07866 201803

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru

Gwynfor Owen

Gwyndeb
Berthen Gron
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NP

01766 771849

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

Elin Hywel

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Hywel fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elin Hywel fel ffeil CSV

Cynghorydd.ElinHywel@gwynedd.llyw.cymru

Gwilym Jones

Cysgod y Coed
1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
LL49 9UY

07494307201

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru

Richard Glyn Roberts

Sgubor Feilir
Abererch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6YH

07946138384

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Glyn Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Glyn Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Sedd Wag - Plaid Cymru

(Ni roddir cyfeiriad)

Dafydd Meurig

Isfryn
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3LB

07765 400140

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru