Manylion cyswllt

Mrs Rita Roberts (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Abergwyngregyn
Cwrtiau
Abergwyngregyn
Llanfairfechan, Gwynedd
LL33 0LB

01248 681 008
07938 125 955

clercccaber@gmail.com