Manylion cyswllt

Donna Watts (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Bethesda
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

01248 602131

CyngorBethesda@Ogwen.org