Manylion cyswllt

Gillian Wynne Thomas (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Betws Garmon
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

07979 438 307

ccbetwsgarmon@outlook.com