Manylion cyswllt

Mr Huw Rowlands (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Bontnewydd
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7EF

01286 832410
07957 513227

cyngorbontnewydd@gmail.com