Manylion cyswllt

Mrs Heather Lynne Jones (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Y Felinheli
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

01286 872655
07867 982518

clercfelinheli@aol.com