Manylion cyswllt

Mrs Eleri Bean (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Bwthyn Isaf
Deiniolen
Gwynedd
LL55 3LS

01286 871757

eleribean@btinternet.com