Manylion cyswllt

Mrs Alwen Johnson (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanllyfni
Mon Awel
Lôn Ysgubor Wen
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1HS

01286 676462

cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com