Manylion cyswllt

Meirion Jones (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanrug
7 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH

07769 112875

clerc@llanrug.cymru