Manylion cyswllt

Eleri Thomas (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanwnda
1 Greenbank
Groeslon
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DP

01286 880563
07989 117187

clercllanwnda@yahoo.co.uk