Manylion cyswllt

Elwyn Jones (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Pentir
Fferm Tan y Weirglodd
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

01248 354264
07936545645

elwyn.jones@btinternet.com