Manylion cyswllt

Shoned Griffith (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Waunfawr
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon, Gwynedd
LL55 4AZ

01286 650136

griffith.tyawelog@btinternet.com