Manylion cyswllt

Ken Williams (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Clynnog
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon, Gwynedd
LL54 5EG

01286 660141

ccclynnogfawr@hotmail.co.uk