Manylion cyswllt

Ms Einir Wyn (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanengan
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7HT

01758 712434

caedu@dialstart.net