Manylion cyswllt

Mr Eric Price (Clerk)

Clerc Cyngor Tref Pwllheli
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5DH

01758 701454

clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk