Manylion cyswllt

Lis Puw (Clerk)

Clerc Cyngor Tref Bala
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

07896 964120

cyngorybala@outlook.com