Manylion cyswllt

Mrs Annwen Hughes (Clerk)

Clerc Cyngor Tref Harlech
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

01766 780971

annwen@btconnect.com