Manylion cyswllt

Mrs Bethan Jones (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llandderfel
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala, Gwynedd
LL23 7ED

01678 520632

hafodbryn632@gmail.com