Manylion cyswllt

Mr Henry M. Edwards (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llanelltyd
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

01341 422232